dimecres, 13 d’abril del 2011

No hi ha dret!


Retallar drets bàsics com la salut és seriós. Fer-ho amb la contudència i rapidesa amb que és fa, demostra que es vol fer, que no hi ha esforç per imaginar altres camins.

La situació econòmica és delicada, la pressió europea sobre l'Estat és important, però és clar que aquest nou govern, creu en un altre model social, i no creu en l'Estat de Benestar. No són hereus de Pujol, sinó de plantejaments durs, molts durs. I no és de rebut que l'actual conseller piloti aquest procés havent estat responsable de la salut privada. Que el govern parli clar. I que tothom sigui conscient que hi ha plantejaments conservadors i progressistes.

Quan l'acció política afecta aspectes com la salut, i pot afectar directament, en alguns casos, l'esperança de vida, estem davant d'alguna cosa seriosa. Que exigeix si és el cas mobilització de consciències, i si és el cas mobilització política.

Que tothom ho tingui clar cara el 22 de maig. Ara ja estem avisats.