dimecres, 18 de maig del 2011

Rebel·lió dels indignats i nova agenda de l'esquerra

Els partits de l'esquerra i la socialdemocràcia hem d'estar atents a l'expressió política dels joves que aquests dies acampen a la puerta del Sol i a la plaça de Catalunya.

Una escolta atenta i sincera. Expressen la incapacitat de veure futur, horitzó, oportunitats.

El socialisme democràtic i l'esquerra europea des de la caiguda del mur de Berlín té una crisi d'identitat cap endins i cap al seus entorns de suport.

Ens confonem amb pragmatisme amb idearis de centre i liberal i hem restringit l'agenda a elements no materials.

Part de la nova agenda socialista, en el qual el debat del PSC cara al Congrés, hi ha de contribuir es centra al meu parer, en tornar a recuperar l'objectiu de més democràcia econòmica.

Davant dels poders dels mercats, i el creixeemnt de l'atur, la inseguretat entesa com a sentiment d'indefensió per part de tants i tants ciutadans davant la incertesa, com "la rebel·lió dels indignats" que veiem, el socialisme democràtic té un repte destacat:

Com ho fem per concretar i buscar respostes per avançar en democràcia econòmica i a la vegada estar dins el camp de les respostes pràgmàtiques i majoritàries de la societat? Consolidar una agenda reformista i possible per avançar cap a la democràcia econòmica pot ser una de les claus.

Ara que estem a les portes d'unes eleccions municipals els líders socialistes locals, com Hereu a Barcelona, Serra a Badalona, Parlón a Santa Coloma, Bosch a Girona, Ballesteros a Tarragona, Ros a Lleida, entre d'altres, i els seus projectes, equips han de poder tenir l'oportunitat de poder-hi avançar de manera real, amb algunes passes concretes.