divendres, 19 d’abril del 2013

Economia verda, canvi climàtic i nou desenvolupament

Afrontem com a humanitat el repte del canvi climàtic. El repte de l'escalfament global del planeta. Un canvi que s'expressa en el desgel polar, en el creixement del nivell del mar. En les sequeres. Uns canvis que afecten la biodiversitat i la salut de les persones.

Ens cal l'educació en valors, la consciènciació i les estratègies dels organismes internacionals, accions dels governs, i el treball de les oenagès.

Hem rebut un món que hem de preservar. Un planeta blau i verd que hem de lliurar a les futures generacions igual o millor. Necessitem l'aliança de la voluntat de les persones, amb una tècnica i una tecnologia que ens ajudi a produir riquesa i treball de manera respectuosa i per a tots. Des del progrés moral, des de tenir persones i societats orientades al bé comú i al desenvolupament personal.

És possible, si ens hi posem. Si com a civilització humana ens hi posem. Mirant el que compartim i no caiguent en la temptació de l'acumulació desproporcionada de la riquesa.