diumenge, 29 de març del 2009

Unió, reflexió i acció generosa

Els temps de trasbals que vivim requereixen reflexió per preparar una acció encertada. En la dimensió econòmica i de govern del món, la propera reunió del G-20 ha de prendre mesures efectives, que facin avançar a tots els agents en el terreny de la confiança, tenint en compte els que pateixen, i el progrés econòmic i comercial sobre bases més justes.

Els lideratges en la política, en la societat i en l'economia, haurien d'apelar a nous comportaments, a noves actituds. A la capacitat d'autolimitació, de regulació, a la responsabilitat. A una feina, en l'àmbit que sigui, que es dugui en terme a partir de la relació i de la consideració dels efectes sobre les persones i entorns.

Als països, a les societats, a les ciutat, cal més sentit d'unió, des dels accents diferents que hi han de ser. Si som una humanitat, un país, una societat, diversa, hem de compartir, o mirar de compartir, al màxim possible diagnòstics, i compartir i posar-hi de la nostra part, cadascú on li toqui en les solucions. Són temps de generositat, de sentit social i de país, de sentit humà.

Això comença a cada escala, a cada veïnatge. El món que empeny, que vol sortir demana lleialtat, i buscar el benefici de tots, primer. Més que mai és l'hora d'una política generosa i de servei. Una política que la construïm entre totes i tots: comerciants, mestres, treballadors, professionals, empresaris, càrrecs electes, voluntaris, jubilats, persones amb discapacitació... I això en totes les dimensions de relació i vida social i entre les persones.